ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับคุณภาพน้ำประปาด้วยเทคโนโลยีเมมเบรนพร้อมงานโครงสร้างของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
เห็นด้วย กับการดำเนินการก่อสร้าง ( 4 )
36.36%
ไม่เห็นด้วย กับการดำเนินการก่อสร้าง ( 1 )
9.09%
เห็นด้วย กับการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินการก่อสร้าง ( 0 )
0.00%
ไม่เห็นด้วย กับการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินการก่อสร้าง ( 6 )
54.55%