หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 << ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 

การป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำพังทลาย

การส่งเสริมและการสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การป้องกัน การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและการสนับสนุนการบริหารจัดการมลภาวะ
 
 

การส่งเสริมและการสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริม การพัฒนาและการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการผลิต

การพัฒนา การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยการท่องเที่ยว
 
 

การพัฒนาและการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาและการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน

การส่งเสริมและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนา การส่งเสริม และการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย