หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
........................
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 

การป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำพังทลาย

การส่งเสริมและการสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก การป้องกัน การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและการสนับสนุนการบริหารจัดการมลภาวะ
 
 

การส่งเสริมและการสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริม การพัฒนาและการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการผลิต

การพัฒนา การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยการท่องเที่ยว
 
 

การพัฒนาและการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาและการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน

การส่งเสริมและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนา การส่งเสริม และการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655