หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ พัฒนาถูก ปลูกฝังความคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยความเจริญ ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 

เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

การสนับสนุน การส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

การส่งเสริมและการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข งานด้านการป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ และอุบัติเหตุ

การส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ

การส่งเสริมและการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 
 

การพัฒนาและปรับปรุงการก่อสร้าง บำรุงรักษาทางบกทางน้ำ สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

การพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ระบบปา ระบบไฟฟ้า

การพัฒนาระบบการเกษตรกรรม ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค และการเกษตรกรรม
 
 

การส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

การส่งเสริมและการสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนแข่งขันกีฬาทุกระดับ

การส่งเสริมและการสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬา ศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-001-6309