หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลบ่้านกล้วย


นางประโลมจิต จินตนาการวิไล
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
 
สำนักปลัด
 


นางสาวสิริลักษณ์ มณีรอด
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสิริลักษณ์ มณีรอด
นักทรัพยากรบุคคล


นางทรายแก้ว โพธิรักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาล


นางสาววริญธร จีนอ่ำ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 056019655 ต่อ 110


นางสาวสุชัญญา เชตุใจ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 056019655 ต่อ 101


นางสาวพรพิมล แผนพูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 056019655 ต่อ 101


นางสาวนฤมล ภู่รัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 056019655 ต่อ 101
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655