หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสุภาพ โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โทร : 056-019-655 ต่อ 102


นางสาวสิริลักษณ์ มณีรอด
นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056-019-655 ต่อ 101
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเอกพงษ์ นาเวช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-019-655 ต่อ 103