หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอต่ออนุญาตก่อสร้างก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การแจ้งขุดดิน


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา 21


การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา 33


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 
  (1)     2