หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้ายกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2