หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ พัฒนาถูก ปลูกฝังความคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยความเจริญ ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
  หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานอำนวยการ
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
  งานนิติการ
  งานทะเบียนราษฏรและบัตร
ประจำตัวประชาชน
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานสาธารณสุข
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
   
 
- งานบริหารงานคลัง
- งานพัฒนารายได้
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานบริหารทั่วไป
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-001-6309