หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 

 
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2564  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  มีจิตสำนึกในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  ณ  ห้องประชุมชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  โดยมี  นางสาวประโลมจิต  ทิพย์ศรี  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย  เป็นประธานการดำเนินกิจกรรม  ทั้งนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเกรงกลัวต่อการทุจริต  จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต  ยึดหลักความถูกต้อง  สุจริต  โปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 12.07 น. โดย คุณ ประโลมจิต จินตนาการวิไล

ผู้เข้าชม 259 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655