หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 

 
การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม  ครั้งที่  7  โดยลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมในแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหา  ความตัองการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  โดยดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตลอดเดือนธันวาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 14.17 น. โดย คุณ ประโลมจิต จินตนาการวิไล

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655