หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 

 
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance)  
 

นางสาวประโลมจิต  ทิพย์ศรี  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย  พร้อมด้วยข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเรียงกัน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 15.33 น. โดย คุณ ประโลมจิต จินตนาการวิไล

ผู้เข้าชม 244 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655