หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 

 
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขตเลือกตั้งที่ 2  
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.และรปภ.)  รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง  ของเขตเลือกตั้งที่  2  เมื่อวันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านกล้วย (หน้าวัดพระยาตาก)  หมู่  4  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่งของ กกต.  รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย  โดยมีนายสมบัติ  คุ้มชนะ  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกล้วยเป็นวิทยากร  โอกาสนี้  นายอภิวัฒน์  เริงทรัพย์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท  ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อสังเกตในการจัดการเลือกตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 15.19 น. โดย คุณ ประโลมจิต จินตนาการวิไล

ผู้เข้าชม 302 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/17

ลำดับภาพที่ 2/17

ลำดับภาพที่ 3/17

ลำดับภาพที่ 4/17

ลำดับภาพที่ 5/17

ลำดับภาพที่ 6/17

ลำดับภาพที่ 7/17

ลำดับภาพที่ 8/17

ลำดับภาพที่ 9/17

ลำดับภาพที่ 10/17

ลำดับภาพที่ 11/17

ลำดับภาพที่ 12/17

ลำดับภาพที่ 13/17

ลำดับภาพที่ 14/17

ลำดับภาพที่ 15/17

ลำดับภาพที่ 16/17

ลำดับภาพที่ 17/17
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655