หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 

 
ประกาศกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วยและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย  โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  28  มีนาคม 2564  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562  ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  ครั้งที่  3/2564  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564  จึงกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วยทุกหน่วยเลือกตั้ง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 11.31 น. โดย คุณ ประโลมจิต จินตนาการวิไล

ผู้เข้าชม 483 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-019-655