หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี
สืบสานวิถีไทย มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายชิษณุพงศ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 

 
โครงการจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 1  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านกล้วย  ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกล้วย  มีความประสงค์จัดทำโครงการสร้างจิตอาสาดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์ด้านประชากรที่บ่งชี้ว่า ในอีก 20 ปี ข้างหน้า สังคมโลกรวมถึงประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ซึ่งหมายความว่าจะมีประชากรในวัยสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและโดยส่วนใหญ่มักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก  จึงมีความต้องการอาสาสมัครจิตอาสาในชุมชนและให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.ย. 2559 เวลา 14.59 น. โดย นายกชิษณุพงศ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

ผู้เข้าชม 579 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-165-5544