หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายชิษณุพงศ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 


นายมงคล ไภยบูลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
 


นายสมควร ห้อยสันต์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย


นางสุมาลี แตงกลิ่น
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
 
 


นายอภิสิทธิ์ ลบเมฆ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขต 1


นายนิกร ชะม้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขต 1


นายหาญนรงค์ ทิมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขต 1


นายสมเกียรติ ขุนพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขต 2


นายสมชาย ภู่เขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขต 2


นางเฉลียว นารอด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขต 2


นางนิชาภา อยู่เล่ห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เขต 2
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 092-165-5544