หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่ 2 ไปที่ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้อโครงสร้างองค์กร
ลิงก์ที่ 3 ไปที่หัวข้อผู้บริหาร
ลิงก์ที่ 4 ไปที่สมาชิกสภา
ลิงก์ที่ 5 ไปที่หัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง หน่วยตรวจสอบภายใน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่ 1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงที่ 2 ไปที่บุคลากร หัวข้อ ผู้บริหาร จะแสดงผลข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
และในลิงก์ที่ 3จะพบข้อมูลบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่ 2 ไปที่ข้อมูลหน่วยงาน หัวข้ออำนาจหน้าที่ จะพบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่ 1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่ 2 ไปที่เมนู แผน หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิงก์ที่ 3 ไปที่เมนู แผน หัวข้อ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลิงก์ที่ 4 ไปที่เมนู แผน หัวข้อแผนการดำเนินงาน
ลิงก์ที่ 5 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย หน้าเว็บเพจฝั่งซ้ายมือจะพบเมนูลัด ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย คลิก เข้าไปสามารถเข้าถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่ 1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่ 2 ไปที่ ระเบียบ คลิกประกาศ จะพบ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านกล้วย พ.ศ. 2566
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่ 2 ไปที่ ระเบียบ หัวข้อ พรบ./พรก.
ลิงก์ที่ 3 ไปที่ ระเบียบ หัวข้อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ลิงก์ที่ 4 ไปที่ ระเบียบ หัวข้อ เทศบัญญัติ
ลิงก์ที่ 5 ไปที่ ระเบียบ หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่ 1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหลักจะพบข้อมูล หัวข้อ NEWS ตัวอักษรข่าววิ่งแถบประกาศ
มองทางด้านซ้ายมือจะเห็นกิจกรรมเทศบาล
ตรงกลางจะเป็นการประกาศนโยบาย No gift policy ของผู้บริหาร ผลคะแนน ITA ปีงบประมาณพ.ศ.2565
เลื่อนลงมาจะพบเมนู ข่าวสารเทศบาล และ ข่าวสาร ในเครือข่าย เมนูสถานที่สำคัญในชุมชน เมนูผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เลื่อนลงมาจะพบ เมนู สนทนา ในเทศบาล เลื่อนลงมา เมนูข่าวสารจาก สถ.จ. และ เมนูหนังสือสั่งการ สถ. เลื่อนลงมาจะพบเมนู ประกาศจากระบบ e-GP ด้านซ้ายล่างใต้รูปปลัดเทศบาล จะมีเมนูเชื่อมต่อ ลิงก์ที่น่าสนใจ และเมนูสำรวจความคิดเห็น กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในบริการ ประมวลผลสำรวจ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน และเมนูกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมนูสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลื่อนลงมาล่างสุด เมนู E-Service ค่ะ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่ 1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วยจะพบchat bot ของเทศบาลตำบลบ้านกล้วย สามารถติดต่อสื่อสารผ่าน chat bot ได้
o9 Social Network https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่ 2 เปิด Facebook เมนูค้นหาพิมพ์คำว่า สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วยหรือการsearch engine พิมพ์คำว่า สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย จะพบเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bankluaycity.go.th... https://www.bankluaycity.go.th... เปิดหน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่ 1 เปิดหน้าเว็บไซต์หน่วยงานหน้าหลักเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ลิงก์ที่ 2 ไปที่แถบเมนูระเบียบ หัวข้อ ประกาศ เรื่อง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 12 เม.ย.2566
 
  (1)     2      3      4      5