หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ บ้านกล้วยน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เทคโนโลยีก้าวไกล วิถีไทยสืบสาน
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายชิษณุพงศ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>

   
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยต้น [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพัธ์โครงการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ 6 ทุ่ง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันอ [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำช่วงฤดูฝนฝน 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพูนดินซอยบ้านกล้ [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณข้าง [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองสำโรงหมู่ที่5 ตำบ [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
 
อบต.กุดจอก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประ [ 28 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.กุดจอก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ [ 31 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
   
   
วัดพรวน
ผลไม้แปรรูป