หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๗๕๘ ชัยนาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เสาหลักเขต) จำนวน ๕๐ ต้น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการจัดทำชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาพร้อมสกรีนเบอร์ และโลโก้ฯ จำนวน ๑๒๐ ชุด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที เครื่องขยายเสียง จัดสนามแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาจัดริ้วขบวน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อปท.ฯ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๑๓๕ ชัยนาท (งานบริหารงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56