เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
1.) เลือกประเภทคำขอ
  • ต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม
  • ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
  • ขอรับใบแทนใบอนุญาตฯเดิม
  • ขอรับใบแทนหนังสือรับรองฯเดิม
2.) เลือกประเภทสถานที่
  • สถานที่จำหน่ายอาหาร (เช่น ภัตตาคาร, สวนอาหาร, ร้านข้าวแกง, ร้านก๋วยเตี๋ยว, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ เป็นต้น)
  • สถานที่สะสมอาหาร (เช่น ร้านขายของชำ, มินิมาร์ท, ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น)