หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านกล้วย
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
“ พัฒนาถูก ปลูกฝังความคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เรียงร้อยความเจริญ ”
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
Fruit Candy
ศาสนสถานในตำบลบ้านกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
นายนพดล สีตบุตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย
1
2
3
4
5
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ค่ะ>
 
 
 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2540 ได้กำหนดเขตตำบลบ้านกล้วย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 โดยให้มีเขตการปกครองรวม 7 หมู่บ้าน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย ตั้งอยู่เลขที่ 296 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งตำบลบ้านกล้วย ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาท / ตัวอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
   
ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รูปวงกลม มีต้นกล้วยและทุ่งนาอยู่ด้านหลัง สื่อความหมายดังนี้

ต้นกล้วย สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติในตำบลบ้านกล้วย

ทุ่งนา สื่อความหมายถึง พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งการปลูกข้าวถือเป็นอาชีพหลักของ เกษตรกรในตำบลบ้านกล้วย
 
จำนวนประชากร จำนวน 6,832 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,226 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22

หญิง จำนวน 3,606 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78
จำนวนครัวเรือน จำนวน 3,020 ครัวเรือน
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  
 
 
อาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรียงลำดับการประกอบอาชีพมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้

เกษตรกรรม

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

รับราชการ

เลี้ยงปลา

อื่น ๆ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสี่แยกบ้านใหม่ 272 277 549 172  
2   บ้านแหลมยาง 371 434 805 302
  3   วัดปลัง(บ้านบางน้ำโจน) 411 520 931 345  
4   บ้านพระยาตาก 894 958 1,852 983
  5   บ้านวังไร 593 646 1,239 629  
6   บ้านฝายน้ำล้น 454 507 961 367
  7   บ้านวังทอง 231 264 495 222  
    รวมทั้งสิ้น 3,226 3,606 6,832 3,020
 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-001-6309